Monday , March 25 2019
Онцлох мэдээ

Байгууллагын захиргаа, ажилтны эрх, үүрэг

 

 

Capture4Capture3

 

Capture9Capture10

 

Тухай baasansuren tseenee

Дахин шалгана уу!

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН БАРИМТЛАХ ЗАРЧИМ, ЭРХЭМЛЭН ДЭЭДЛЭХ ЗҮЙЛС, ЁС ЗҮЙН ХЭМ ХЭМЖЭЭ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>