Онцлох мэдээ

Түүхэн замнал

 • 1972: Цаг уурын шинжилгээний Эрдэнэт-Овоо станцыг уур амьсгалын 4 хугацааны ажиглалтай байгуулсан.
 • 1975: Уур амьсгалын судалгааг нэмэгдүүлж 8 хугацааны ажиглалтанд оруулсан.
 • 1981:Ус цаг уурын товчоо болон өргөжиж, цаг агаарыг урьдчилан мэдээлэх хэсэг,
 • холбооны сүлжээг шинээр байгуулав.
 • 1987: Цаг уурын товчоог Ус цаг уурын газар болгов.
 • 1990: Байгаль орчны хяналтын газар
 • 1993: Ус цаг уур орчны шинжилгээний төв
 • 1997: Байгаль орчныг хамгаалах газар
 • 2002:Ус цаг уур орчны шинжилгээний төв
 • 2003:Ус цаг уур орчны шинжилгээний алба
 • 2004: Цаг уурын автомат станц,Хиймэл дагуулын холбооны газрын станц шинээр суурилагдан орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан.
  2016: Ус цаг уур орчны шинжилгээний газар
  2018: Ус цаг уур орчны шинжилгээний төв

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>