Thursday , October 22 2020
Онцлох мэдээ

Ёс зүйн дүрэм, журам

УЦУОШТ-ИЙН ЁС ЗҮЙН ХОРООНЫ МӨРДӨХ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1 Энэхүү журам нь УЦУОШТ-ийн ёс зүйн хорооны үйл ажиллагааг зохицуулна. 1.2 Байгууллагын ёс зүйн хорооны зорилго нь төрийн албан хаагчийн баримтлах ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн тухай иргэн, хуулийн этгээдийн гомдол, мэдээллийг ...

Дэлгэрэнгүй