Wednesday , September 22 2021
Онцлох мэдээ

baasansuren tseenee

2016-2019 онд хийсэн ажил

Салбарын хэмжээнд 2019 оны нэгдсэн дүнгээрээ 98,46 хувь А дүнтэй дүгнэгдэж, Аудитын шалгалтаар “Итгэл үзүүлсэн байгууллага”-аар шалгарсан. 2016-2019 онд доорх ажлыг хийж гүйцэтгэн 2019 оны 10 сарын нээлттэй хаалганы өдөр болон байгууллагын вейб сайт, И-Оффис системд байршуулсан

Дэлгэрэнгүй