Sunday , August 1 2021
Онцлох мэдээ

Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын 2020 оны А/298 дугаар тушаал “Ус, цаг уурын тусгай хэрэгцээний урьдчилсан болон горимын мэдээний нэр төрөл, үйлчилгээний үнэ тариф” батлах тухай

Capture11 Capture10

Тухай baasansuren tseenee