Sunday , February 25 2018
Онцлох мэдээ

“Хорьдугаар зууны манлай бүтээн байгуулалт”-ын угтал болгон ирээдүйн их хотын цаг агаар, уур амьсгалын нөөц, горимыг нь судлах бодит шаардлага үүдсэнээр 1972 оны намрын дулаахан өдөр шаваа тавьж, судалгааны ажлаа эхэлсэнээс хойш 43 жил өнгөрч өнөөгийн манай Ус цаг уур, орчны шинжилгээний алба маань үүсэж хөгжсөн байна.
Анх дөрвөн хүний орон тоотой хамгийн бага хөтөлбөртэйгөөр зөвхөн өртөөний түвшингөөс ажлаа эхэлж байсан бол
Цаг үеийн хөгжлийн хандлагатай уялдан боловсон хүчний мэдлэг ур чадварт өндөр шаардлага тавигдаж мэргэжлийн инженер техникчдийн дотор магистр 1, дээд ба бакалаврын зэрэг%8